• De Schutterij van de Clingelbeeck

  De Geschiedenis

  Het oudste archiefstuk dateert van 1644. In die tijd was De Clingelbeeck een gemeenschap van verspreide huizen, boerderijen en molens, onbeschermd buiten de veilige stadmuren van Arnhem.
  Lid zijn van de Schutterij bood een vangnet  in tijden van onraad en bedreiging, maar ook een verplichting in het schutten (beschermen) van gronden en bezittingen.
   
  In 1693 schenkt  Mr. van Ruyven, eigenaar van Klein Mariëndaal,  de Schutterij een stuk land om haar activiteiten op te houden en op de papegaay te schieten. Waarschijnlijk als dank voor bewezen schutsdiensten. De schildjes op de oude koningsketting uit 1668 geven aan dat de Schutterij in deze periode het meest actief is. Actieve periodes worden afgewisseld door periodes in ruste.
  In de jaren 30 van de 20e eeuw komt er weer een nieuwe impuls. De heer J.A. Jolles, bibliothecaris in Arnhem, was zeer geïnteresseerd in het wel en wee van Schutterijen. Samen met de familie Bongers die al vanaf 1810 op de ledenlijst voorkomt, wordt de geschiedenis van de Schutterij van de Clingelbeeck achterhaald. Het archief, de oude vlag en de koningsketting lagen bewaard op de zolder van de boerderij aan de Klingelbeekseweg.
   
  Na weer een periode van ruste sinds de tweede wereldoorlog wordt in 1990 de Schutterij andermaal nieuw leven ingeblazen door Fred Geevers en Cor van Asma. De jaarlijkse schuttersfeesten worden in de buurt als een traditioneel en bijzonder buurtgebeuren ervaren.
   

   

  De Koningsketting

  De Koningsketting met het oudste schildje uit 1668 is de trots en het meest kostbare bezit van de Schutterij. Deze ketting wordt jaarlijks gebruikt voor de huldiging van de nieuwe Koning en is voor de rest te bewonderen in de permanente tentoonstelling van het Historisch Museum in Arnhem.
  In 1991 is een nieuwe ketting gemaakt, waaraan inmiddels alweer vele schildjes hangen. Elk jaar komt daar een schildje van de nieuwe Koning bij!
   
   
   
   
   
  Het Vaandel
   
  De Schutterij beschikte over een vaandel uit ca. 1830. Dit vaandel was in een zeer slechte staat, dat hier niet mee over straat kon worden gelopen. In 1991 is door een zestal leden een nieuw zijden vaandel gemaakt, een exacte kopie van het oude vaandel.
  De verbondenheid met de Staat der Nederlanden stond in die tijd centraal. In het midden staat de Nederlandse Leeuw, naar rechts kijkend, met zeven pijlpunten in zijn poot, voorstellende de Zeven Provinciën. De ploeg onderaan het vaandel symboliseert de agrarische afkomst.
   
   
   
   
  De Schuttersdag


  Elk jaar op de laatste zondag van augustus wordt om een nieuwe Koning gestreden. Deze dag staat in het teken van de historische folklore. Vijf dagen voor de schuttersdag wordt de buurt versierd met schutters-vlaggen, waardoor een Toscaanse sfeer wordt geschapen. De Koning wordt met muziek thuis opgehaald, er volgt een rondgang door de buurt en op het schuttersveld wordt na de opening het eerste schot gelost.
   
  Ook voor het publiek op het schuttersfeest zijn mogelijkheden om met kruisbogen te schieten en natuurlijk is er voor de kinderen van alles te doen. In de afgelopen tijd is dit schuttersfeest tot een waar buurtfeest uitgegroeid.
   
  Nadat het laatste stuk hout van de “papagaay” is afgeschoten wordt de nieuwe Koning gekroond met de historische koningsketting en geëerd met een vendelgroet.
   
   

  foto b0aAlgemene informatie

  De nog enig overgebleven Schutterij in Arnhem kent net als bij de oprichting rond 1644 een buurt-gebonden lidmaatschap. Dat betekent, dat alleen bewoners uit de buurt Hoogstede-Klingelbeek en haar directe omgeving of nazaten van de leden uit de heropleving van 1936 lid kunnen worden.
  Het bestuur kan hier uitzonderingen op maken.
   
  Meer informatie via het secretariaat, gevestigd aan de Hulkesteinseweg 29 te Arnhem, telefoon 026- 4432522.
  Mocht u de Schutterij een warm hart toedragen dan kunt u zich als donateur of sponsor aanmelden.
   
   

  De Geldersche Gilden

  Door de jaren heen heeft het Koningsschieten zich ontwikkeld naar een happening waarbij Broederschap – Trouw en Dienstbaarheid centraal staan. Geldersche Gilden zoals het Sint Georgiusgilde, het Sint Maartensgilde, het Broederschap Sint Antonius en het Vendelierskorps Sint Helena ondersteunen de feestelijkheden met hun inzet.

   
   
   

  Vaandel van Schutterij de Clingelbeeck

  Door het achterhalen van de geschiedenis van de Schutterij van de Clingelbeeck is in overleg met de nazaten van de leden uit de dertiger jaren van de vorige eeuw op 27 November 1990 besloten de Schutterij weer in ere te doen herstellen.

  Op 19 Maart 1991 is de Schutterij notarieel vastgelegd met als doel:
  “Het in ere doen herstellen van folkloristische activiteiten, die gebaseerd zijn op de vastgelegde geschiedenis van de Schutterij in het algemeen en die van de Schutterij van de Clingelbeeck in het bijzonder”.

  • Woonachtig in de buurt Hoogstede-Klingelbeek
  • Nazaten zijn van de familie Bongers, Hermsen of Peters van de ledenlijst uit 1936
  • Door het Bestuur worden voorgedragen, onafhankelijk van hun woonplaats.

  Op 25 Augustus 1991 is gestalte aan deze doelstelling gegeven. Na 54 jaar was er weer een koningsschutter in ons midden, Job Bongers van de Klingelbeekseweg.
  Sindsdien is er elk jaar om de Koning gestreden. Een nieuwe koningsketting is aangeschaft en er is een nieuw vaandel gemaakt.
  Heden ten dage kent onze buurt weer een Schutterij en de jaarlijkse schuttersfeesten worden in de buurt als een traditioneel buurtgebeuren ervaren.

  De Schutterij van de Clingelbeeck is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Arnhem onder nummer 40124365.
  Contributies, donatie- en sponsorgelden kunnen worden gestort op ons bankrekeningnummer IBAN: NL36SNSB0963142968 bij de SNS-bank te Oosterbeek.