• klei 5a

  Kleiduiven schieten 2018

  Het was weer zover. Het jaarlijkse kleiduivenschieten vond dit jaar plaats bij de KSV Baerlebosch te Didam. Een half uurtje rijden vanaf ons vertrekpunt bij het Electrum, al is daar momenteel weinig van over. Ondanks dat het ook dit jaar weer wat laat in het jaar was gepland waren de weergoden ons zeer gunstig gezind. Het was een stralende zonnige dag, dus beter konden we het niet treffen. Het enige minpunt was dat Marco Bakker aan wie vorige jaar de overwinning was toebedeeld door ziekte op het laatste moment niet mee kwam en verstek moest laten gaan en zo zijn titel van vorig jaar niet kon verdedigen.

  Na het invullen van de namen op de lijsten de gehoorbescherming op en door de tunnel de baan op.

  klei 5aklei 2a

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Kon je vorig jaar nog met 15 geschoten duiven winnaar worden, dit jaar zou dit anders blijken te zijn.

  Er waren dit jaar 11 deelnemers, welke verdeeld werden in 2 groepen met elk een eigen instructeur, te weten Rien en Anton. Na de benodigde instructies konden de 25 patronen op de doelen worden afgeschoten. 5 stuks op de inkomers, 5 stuks op de afgaanders, 5 stuks op de dwarse en dan ja als laatste de “rabbits”, het schoteltje dat met grote snelheid over de grond huppelt en dat je voor moet blijven met schieten. Maar dat voorblijven is sterk afhankelijk van de snelheid van de schutter.

  Dat “voorschot”blijft toch raar, want ja je haalt de trekker over ruim voor je doel, omdat de hagel er ook tijd voor nodig heeft om het doel te raken en richt je op de rabbit dan ben je te laat en schiet je er achterlangs.

  Van de twee gevormde groepen bleek de groep met Rien als instructeur wel heel snel het parcours te hebben afgelegd. Zij waren al klaar toen de andere groep nog 3 disciplines moest afwerken.

  Of dit ook een voordeel had voor het behalen van de uiteindelijke winst bleek later toch van niet. De in onze ogen wat langzamere groep (meer schutters in de groep) bleek uiteindelijk de winnaar te leveren. De winnaar met 20 geraakte duiven blijkt niet alleen verstand te hebben van kazen maar dus ook een goede schutter te zijn, of zou hij soms stiekem geoefend hebben met het schieten van de gaten in de kazen?
  klei 1aklei 4a

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  En waren dus vorig jaar nog 15 duiven voldoende, dit jaar moesten er 20 geschoten worden om als eerste te eindigen. En met 20 kleiduiven voldoe je tevens aan één van de vereisten als je op zou gaan voor een jachtvergunning. Dus Ivo van harte gefeliciteerd met deze overwinning.

   Dick van Barneveld

 • IMG 0226

  Schuttersfeest 2018

  Op zondag 26 aug vond in de wijk Hoogstede-Klingelbeek weer het traditionele schuttersfeest plaats. Een feest waar de buurt voor uit loopt.
  Schutterskoning Reina van Barneveld werd met paardenkoets van huis opgehaald voor de rijtoer door de buurt.
  Het historische schieten op de houten papegaai werd ingeluid met de in gebruik neming van twee nieuwe vlaggenmasten, gesponsord door de Poorters van Arnhem.

  De kop van de papegaai werd neergehaald door René Bussink met het negende schot. Na 46 schoten viel de linker vleugel door het schot van Gerard Hoogland en na 75 schoten viel de linker vleugel, weer door een schot van Gerard Hoogland.
  Na een kleine pauze begon het echte Koningschieten: het neerhalen van de romp.
  Na 222 schoten was het zover. Anita de Graauw was net als in 2016 de gelukkige. Zij moet over een zeer goed richtingsgevoel beschikken want tot haar eigen verrassing had het overhalen van de trekker een enorm gevolg: De romp viel, gejuich en applaus vulden de atmosfeer, leve de nieuwe koning.

  Oude koning Reina van Barneveld diende de schuttersmaaltijd op, de Reflexion Band zorgde voor warme muzikale omlijsting en zo kwam het Koningschieten van 2018 tot zijn eind.

  IMG 0226IMG 0227

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Voor foto’s van de dag als geheel: klik hier.

 • 2018 Klootschieten 1

  Klootschieten, een sport voor watjes?

  Het waren adrenaline producerende dagen zo vlak voor 27 mei 2018, de dag van het klootschieten.
  Zou het niet gaan regenen, zou de lunch- en koffietafel beschikbaar zijn, maar bovenal zouden er genoeg deelnemers zijn?. Kortom allemaal vragen, die ons bezig hielden.
  Gelukkig werd het minimaal aantal deelnemers met de hakken over de sloot gehaald, ondanks een afzegster op het allerlaatste moment. Maar goed met 14 deelnemers, aangevuld met de achtjarige Kensy moest het lukken.

  2018 Klootschieten 12018 Klootschieten 2

 • Klootschieten met de Schutterij in Mariëndaal 2018

  Het is zondag 27 mei 2018 als om 10.20 uur Fred, één van de organisatoren, bij de waterval in Mariëndaal met koffie en koeken op de picknicktafel gedekt, eenieder welkom heet. De andere organisator is Gert van Maanen, die er straks voor zal zorgen dat er bij de Stenen tafel, het rustpunt, er ook weer van een hapje en een drankje kan worden genoten. Dus beide heren hebben de organisatie strak in de hand. Zelfs het weer hebben zij uitstekend geregeld.

 • Algemene Ledenvergadering

  Het bestuur heeft het buitengewone genoegen om u hierbij uit te nodigen voor de:

  Zevenentwintigste Algemene Ledenvergadering
  van de Schutterij van de Clingelbeeck.

  Deze Ledenvergadering zal worden gehouden op:

  MAANDAG 19 maart 2018;
  In het Oolgaardthuis
  Klingelbeekseweg 19 te Arnhem;
  Aanvang om 19.30 uur.

   

  Tijdens deze Ledenvergadering zal het bestuur verslag uitbrengen over het afgelopen Schuttersjaar en de plannen voor het komend jaar voorleggen.

  De agenda luidt als volgt:

  1. Opening

  2. Goedkeuring notulen ledenvergadering 2017 (Bijlage -1-)
  Hierbij zullen de notulen van de vijfentwintigste ledenvergadering worden vastgesteld. Deze worden u als bijlage bij deze agenda toegestuurd.

  3. Verslag afgelopen periode
  Er zal een beeldend verslag worden gedaan van de activiteiten en gebeurtenissen van het
  afgelopen jaar.

  4. Toetreding nieuwe schutters
  De volgende aspirantleden hebben zich aangemeld.
  Andreas Bentinck
  Ivo van der Zanden
  Sascha Roosen
  Het bestuur draagt hen voor als lid, omdat zij voldoen aan de statutair gestelde voorwaarden.

   

  5. Financieel verslag (Bijlage -2-)
  5.1 Financieel verslag over 2017;
  5.2 Verslag kascommissie over 2017;
  5.3 Begroting 2018;
  5.4 Vaststellen van de contributie en donateurschap voor 2018
  5.5 Benoeming nieuwe kascommissie.

  6. Bestuursmutaties
  De enthousiaste Sascha Roosen draait al een half jaar mee als kandidaat bestuurslid. Het bestuur beveelt haar bestuurslidmaatschap van harte aan.

  7. Mededelingen van het bestuur
  7.1 Het Buurthuisje. Al voor de officiële opening heeft de schutterij tijdens het koningschieten gebruik gemaakt van het buurthuisje. De officiële opening, verricht door wijkwethouder Ine van Burgstede heeft in october plaats gevonden.
  Hoe nu verder?
  7.2 Gebruik van foto’s op de website.
  Resultaat brief aan de leden
  7.3 Stropdassen en speldjes
  Het is mogelijk om deze avond een stropdas met het mooie logo van de schutterij aan te schaffen. De uiterst scherpe kostprijs bedraagt E 16,-
  Ook is de voorraad zilveren speldjes van het Schutterslogo aangevuld. Een gepolijst zilveren speldje kost E 40,- (kostprijs)
  7.4 WhatsApp groep
  Om een snelle communicatielijn met de leden mogelijk te maken stelt het bestuur voor om een besloten WhatsApp groep in te stellen. (alleen voor leden van de schutterij)
  7.5 Activiteitenprogramma 2018
  Het bestuur staat open voor suggesties van de leden maar komt alvast met een eigen voorstel.

  8. Rondvraag

  9. Sluiting van de vergadering

  Pauze
  Met hapje en drankje

  Film Limburgia (met onze nieuwe koninsketting in de hoofdrol)
  Na een inleiding over het ontstaan van deze film wordt de film vertoond.
  Limburgia is een kleine Limburgse schutterij.

   

  Het bestuur hoopt u op 19 maart te ontmoeten op deze jaarlijkse vergadering. Een avondvullend programma, samen met een hapje en een drankje. Een mooie opkomst is een teken van betrokkenheid en voor het bestuur een waardevol signaal van de leden.

  Namens het bestuur,

  Meindert Rudolphi – Voorzitter

 • wk1a

  Winterkoninkje 2018

  wk1aHet was weer zover. Het jaarlijkse Winterkoninkje schieten van de Schutterij. Dit jaar misschien iets specialer dan voorgaande jaren omdat beide kinderen konden deelnemen aan de jeugdcompetitie. Anoushka had twee jaar geleden al eens de tweede prijs gewonnen, die was dus extra gebrand op een eerste prijs en voor Mike zou het de eerste keer worden. Hij ging ervan uit dat als zijn zusje de tweede prijs kon winnen hij hier makkelijk aan voorbij kon gaan. Dit pakte echter anders uit…

  Als bestuurslid kom je altijd iets eerder om te helpen met het opbouwen. Vlaggen ophangen en wat spulletjes klaarzetten. Niet heel veel werk dit jaar want de leden van de ’Arnhemse Schietvereniging de Roos’ (ASV) hadden al veel gedaan. Wist u trouwens dat de ASV in de oude locatie zit van de Arnhemse ‘Stoombierbrouwerij de Kroon’ en dat deze in 1934 door Heineken overgenomen werd en dat deze in 1935 gesloten werd? Dat is vast omdat het Arnhemse bier anders een te grote concurrent voor Heineken zou zijn geworden..