Een gezellige nieuwjaarsreceptie en een “nieuwe” winterkoning?

Dit jaar werd onze nieuwjaarsreceptie gehouden in de catacomben van de ASV de Roos. Bij deze gezellige receptie werd ook voor de jaarlijkse winterkoning competitie geschoten, dit keer werd naast met opgelegd geweer ook met pistool geschoten. De winnaar ook dit jaar weer Marco Bakker, met Frans de Graauw en Piet Poot op de tweede en derde plaats.

Bij de Jeugd was dit jaar Timo van der Broek de beste van de jeugdleden, gevolgd door Jelle Tomassen en Floris Willeumier. Hieronder een aantal foto’s van de gezellige bijeenkomst.