Schutterij van de Clingelbeeck

Arnhem, augustus 2008


Beste buurtgenoten,

Zoals bekend vindt het schuttersfeest dit jaar plaats op het terrein van de Fraters, het Sint Eusebiushuis aan de Klingelbeekseweg 23 op zondag 31 augustus 2008 met als motto:

SCHUTTERIJ VINDT ASIEL

Ter inleiding de volgende historie:

  • "In 1693 kreeg de Schutterij van de Clingelbeeck een stuk land geschonken, waarop zoals dat vroeger heette "Op den papagaay" kon worden geschoten. Mogelijk was de Schutterij toen op zoek naar een locatie om het schuttersfeest te houden.
    Het was Mr. Van Ruyven, de voormalige eigenaar van landgoed Mariëndaal, die de helpende hand toestak en een stuk land ter beschikking stelde".

Nu, ruim 300 jaar later werd de Schutterij met hetzelfde probleem geconfronteerd. Evenals onze verre voorvaderen stonden wij ook nu voor de vraag, waar we in de buurt ons schuttersfeest kunnen houden? Het waren de Fraters van het Sint Eusebiushuis aan de Klingelbeekseweg, die ons de helpende hand toestaken.

De rondgang door de buurt op zondag 31 augustus begint om 13.01 uur vanaf het parkeerterrein van het Elektrum.
Via de Klingelbeekseweg en het "Kromkamp-paadje" halen we koning Resie Willemsen op Hoogstedelaan 59 van huis. Daarna lopen we via de Hoogstedelaan, Rosandelaan, Utrechtseweg en de Korte Klingelbeekseweg naar het schuttersveld bij de Fraters. Het schuttersveld op deze unieke locatie vlak bij de Rijn zal feestelijk worden ingericht, want naast het schieten staat gezelligheid voorop met speelmogelijkheden voor kinderen en een mogelijkheid voor het publiek om een schot te wagen, alles omlijst met een geanimeerd randgebeuren.

Evenals verleden jaar willen wij de buurtgenoten vragen om voor drie dagen de schuttersvlag aan hun gevel te hangen.
Dinsdag 26 augustus vanaf ca. 18.00 uur komen we langs om de vlag te overhandigen. Ook wanneer U verleden jaar niet mee heeft gedaan, komen wij toch nog even langs om te vragen, misschien bent U van gedachten veranderd.
Mocht U dinsdagavond niet bezocht worden; de volgende dag gaan wij verder, want de hele buurt moet van vlaggen voorzien worden.
We hopen op Uw aller komst op het schuttersveld bij de Fraters, aanvang 13.30 uur.

Met schuttersgroeten, het bestuur van de Schutterij van de Clingelbeeck

Algemene Ledenvergadering
ma 30 mrt, 19:30 uur

13.jpg