Het is zondag 27 mei 2018 als om 10.20 uur Fred, één van de organisatoren, bij de waterval in Mariëndaal met koffie en koeken op de picknicktafel gedekt, eenieder welkom heet. De andere organisator is Gert van Maanen, die er straks voor zal zorgen dat er bij de Stenen tafel, het rustpunt, er ook weer van een hapje en een drankje kan worden genoten. Dus beide heren hebben de organisatie strak in de hand. Zelfs het weer hebben zij uitstekend geregeld.

De vergadering:

imageALV1a

 

Het nieuwe bestuurslid:

imageALV2a

Het bestuur heeft het buitengewone genoegen om u hierbij uit te nodigen voor de:

Zevenentwintigste Algemene Ledenvergadering
van de Schutterij van de Clingelbeeck.

Deze Ledenvergadering zal worden gehouden op:

MAANDAG 19 maart 2018;
In het Oolgaardthuis
Klingelbeekseweg 19 te Arnhem;
Aanvang om 19.30 uur.

 

Tijdens deze Ledenvergadering zal het bestuur verslag uitbrengen over het afgelopen Schuttersjaar en de plannen voor het komend jaar voorleggen.

De agenda luidt als volgt:

1. Opening

2. Goedkeuring notulen ledenvergadering 2017 (Bijlage -1-)
Hierbij zullen de notulen van de vijfentwintigste ledenvergadering worden vastgesteld. Deze worden u als bijlage bij deze agenda toegestuurd.

3. Verslag afgelopen periode
Er zal een beeldend verslag worden gedaan van de activiteiten en gebeurtenissen van het
afgelopen jaar.

4. Toetreding nieuwe schutters
De volgende aspirantleden hebben zich aangemeld.
Andreas Bentinck
Ivo van der Zanden
Sascha Roosen
Het bestuur draagt hen voor als lid, omdat zij voldoen aan de statutair gestelde voorwaarden.

 

5. Financieel verslag (Bijlage -2-)
5.1 Financieel verslag over 2017;
5.2 Verslag kascommissie over 2017;
5.3 Begroting 2018;
5.4 Vaststellen van de contributie en donateurschap voor 2018
5.5 Benoeming nieuwe kascommissie.

6. Bestuursmutaties
De enthousiaste Sascha Roosen draait al een half jaar mee als kandidaat bestuurslid. Het bestuur beveelt haar bestuurslidmaatschap van harte aan.

7. Mededelingen van het bestuur
7.1 Het Buurthuisje. Al voor de officiële opening heeft de schutterij tijdens het koningschieten gebruik gemaakt van het buurthuisje. De officiële opening, verricht door wijkwethouder Ine van Burgstede heeft in october plaats gevonden.
Hoe nu verder?
7.2 Gebruik van foto’s op de website.
Resultaat brief aan de leden
7.3 Stropdassen en speldjes
Het is mogelijk om deze avond een stropdas met het mooie logo van de schutterij aan te schaffen. De uiterst scherpe kostprijs bedraagt E 16,-
Ook is de voorraad zilveren speldjes van het Schutterslogo aangevuld. Een gepolijst zilveren speldje kost E 40,- (kostprijs)
7.4 WhatsApp groep
Om een snelle communicatielijn met de leden mogelijk te maken stelt het bestuur voor om een besloten WhatsApp groep in te stellen. (alleen voor leden van de schutterij)
7.5 Activiteitenprogramma 2018
Het bestuur staat open voor suggesties van de leden maar komt alvast met een eigen voorstel.

8. Rondvraag

9. Sluiting van de vergadering

Pauze
Met hapje en drankje

Film Limburgia (met onze nieuwe koninsketting in de hoofdrol)
Na een inleiding over het ontstaan van deze film wordt de film vertoond.
Limburgia is een kleine Limburgse schutterij.

 

Het bestuur hoopt u op 19 maart te ontmoeten op deze jaarlijkse vergadering. Een avondvullend programma, samen met een hapje en een drankje. Een mooie opkomst is een teken van betrokkenheid en voor het bestuur een waardevol signaal van de leden.

Namens het bestuur,

Meindert Rudolphi - Voorzitter

wk1aHet was weer zover. Het jaarlijkse Winterkoninkje schieten van de Schutterij. Dit jaar misschien iets specialer dan voorgaande jaren omdat beide kinderen konden deelnemen aan de jeugdcompetitie. Anoushka had twee jaar geleden al eens de tweede prijs gewonnen, die was dus extra gebrand op een eerste prijs en voor Mike zou het de eerste keer worden. Hij ging ervan uit dat als zijn zusje de tweede prijs kon winnen hij hier makkelijk aan voorbij kon gaan. Dit pakte echter anders uit…

Als bestuurslid kom je altijd iets eerder om te helpen met het opbouwen. Vlaggen ophangen en wat spulletjes klaarzetten. Niet heel veel werk dit jaar want de leden van de ’Arnhemse Schietvereniging de Roos’ (ASV) hadden al veel gedaan. Wist u trouwens dat de ASV in de oude locatie zit van de Arnhemse ‘Stoombierbrouwerij de Kroon’ en dat deze in 1934 door Heineken overgenomen werd en dat deze in 1935 gesloten werd? Dat is vast omdat het Arnhemse bier anders een te grote concurrent voor Heineken zou zijn geworden..

Geen evenementen
06.jpg