Het waren adrenaline producerende dagen zo vlak voor 27 mei 2018, de dag van het klootschieten.
Zou het niet gaan regenen, zou de lunch- en koffietafel beschikbaar zijn, maar bovenal zouden er genoeg deelnemers zijn?. Kortom allemaal vragen, die ons bezig hielden.
Gelukkig werd het minimaal aantal deelnemers met de hakken over de sloot gehaald, ondanks een afzegster op het allerlaatste moment. Maar goed met 14 deelnemers, aangevuld met de achtjarige Kensy moest het lukken.

2018 Klootschieten 12018 Klootschieten 2

Vlakbij het in 1694 aan de Schutterij geschonken land, grenzend aan de oorspronkelijke watermolen van de toenmalige boekhouder Janssen werden de vier geformeerde teams met een kop koffie ingelicht over de te hanteren strategie en spelregels.
De belangrijkste was, dat Geert van Maanen en Fred Geevers als organisatoren de baas waren en zij degenen waren, die bij onrechtmatigheden de beslissingen namen en daarbij geen tegenspraak dulden.

Achteraf gezien was het niveau van de deelnemers hoog, hoger dan bij vorige jaren. De ballen werden met soms onbedoeld effect op pad gestuurd en het rendement van de worpen was verbluffend hoog. Soms rolde de bal echter de berm in en was het zoeken geblazen tussen de brandnetels. Degenen met een lange broek waren de klos.

Maar behalve het sportief bezig zijn was er ook veel sociaal contact, mede doordat het druk was op Mariëndaal en de klootschieters vaak moesten wachten tot de baan weer werpvrij was. En wat doe je dan? Precies roddelen over de andere deelnemers in de hoop, dat zij niet zouden winnen.
Aangekomen aan de stenen lunchtafel, zo halverwege het circuit wachtten de deelnemers als vanouds lekkere hapjes en lekkere drankjes.
Ook was het tijd om de winnaar van de fotoprijs bekend te maken. Er waren enkele inzendingen, maar geen enkele was goed. Dick van Barneveld had het meest erover nagedacht en had een plausibele verklaring voor het jaartal 1994, helaas niet goed. René Bussink voorspelde 1822, gezien de wel erg jong uitziende schutters van de foto. Maar Karin Bongers was met 1995 het dichtst bij het werkelijke jaar, te weten 1996. Zij ontving de fotoprijs.
Opgefrist en wel doorvoed werd het laatste traject afgelegd. Of het door de wijn, bier of vermoeidheid kwam maar het was opvallend hoeveel ballen in de berm terecht kwamen. De ogen waren blijkbaar vertroebeld want er moest lang gezocht worden en sterker nog in totaal zijn er twee ballen zoek geraakt. Voor het eerst in de 25-jarige kloothistorie van de Schutterij.

Uiteindelijk na vier uur ploeteren kwam het eind in zicht en kon de balans worden opgemaakt.
Team C, bestaande uit Dick van Barneveld, Karin Bussink, Anja Bentinck en Fred Geevers waren met 67 worpen de beste werpers.
Team D, bestaande uit Meindert Rudolphi, Len Wordragen en Piet Poot werden tweede met 69 worpen.
Team B werd derde met Francesco de Graauw, Truus Bongers, Andreas Bentinck en René Bussink met in totaal 70 worpen.
Team A met Gert van Maanen, Reina van Barneveld, Job Bongers en Kensy Bussink sloten de rij met 76 worpen.
Voldaan werd de eindprijs in ontvangst genomen en werd zoals gebruikelijk de inhoud rond gedeeld. Unaniem was een ieder van mening, dat het jaarlijks klootschieten niet moet verdwijnen, maar juist moet worden gekoesterd om de onderlinge saamhorigheid van de schutters te promoten.

Tot slot nog dit:
In het kader van de pas in werking getreden wet op de Privacy zijn alle boven genoemde namen gefingeerd en een eventuele gelijkenis met bestaande personen berust op louter toeval. Het zal daarom voor het bestuur moeilijk zijn de echte winnaars aan te wijzen, die het klootschieten volgend jaar moeten organiseren. Er zit niets anders op, dat zij het zelf weer moeten doen.

Opgemaakt door Fred Geevers (gefingeerd)

 

Geen evenementen
03.jpg