Het is zondag 27 mei 2018 als om 10.20 uur Fred, één van de organisatoren, bij de waterval in Mariëndaal met koffie en koeken op de picknicktafel gedekt, eenieder welkom heet. De andere organisator is Gert van Maanen, die er straks voor zal zorgen dat er bij de Stenen tafel, het rustpunt, er ook weer van een hapje en een drankje kan worden genoten. Dus beide heren hebben de organisatie strak in de hand. Zelfs het weer hebben zij uitstekend geregeld.

Het enige jammere aan de zaak is, dat ondanks hun beider inzet er zich maar zo weinig mensen hebben aangemeld. Maar het mag de pret van de aanwezigen niet drukken. Na de indeling in 4 groepen A,B,C,D, waarbij Gert en Dick door Fred worden aangewezen als captains van de groepen en dus de score diende te noteren, gingen we op de geijkte - en ons bekende startplek bij het witte hek van start. Alles zat mee, het weer, het parcours en ook de kloten bleven redelijk op de weg. Aangekomen bij de Stenen tafel, konden we genieten van heerlijke gekoelde drankjes, al dan niet versterkt met alcohol en heerlijke hapjes, die er dan ook met veel enthousiasme wel ingingen. Na deze pauze waarin gezellig werd gekletst, moesten de deelnemers weer aan de bak. De plaatsen waar de kloten waren geëindigd voor we aan de rust waren begonnen, waren gemarkeerd en vandaaruit gingen we verder. Het noodlot sloeg echter met de eerste worp meteen toe bij groep C, doordat de bal van de weg stuiterde en in de schuin aflopende met varens en brandnetels begroeide berm terecht kwam. Na intensief speurwerk bleef deze echter onvindbaar en moesten we met één kloot verder. En of het uiteindelijk nog niet genoeg was raakte het team van A of B in het laatste traject naar de spoorbrug ook een kloot in de bush kwijt en hiermee leek het wel of het verlies van deze 2 kloten symbool stond voor het feit dat dit mogelijk de laatste keer van dit evenement als onderdeel van de schutterij zou kunnen worden.

Maar de beslissing hiervoor ligt bij het bestuur.

Wij, als deelnemers kijken terug op een geslaagd evenement.

Een poging van mij om op maandagmorgen alsnog op de twee plaatsen de kloten te vinden, hebben niet het resultaat gehad dat ervan werd verwacht. Na ruim twee uur zoeken op beide plaatsen waar ze verdwenen waren, restte niets anders dan hondenuitwerpselen, prikkende brandnetels en bramenstruiken en een dikke onderlaag van bladeren, maar niet de gezochte kloten.

Dick van Barneveld

Geen evenementen
13.jpg