Op vrijdag 12 februari a.s. tussen 17.00 en 19.00 uur vertelt Meindert Rudolphi in de Historische Herberg over de geschiedenis van de Schutterij van de Clingelbeeck.

foto boek2

Met de uitgave van het boek "Het zilver van de Clingelbeeck" vierde de schutterij haar 25 jarig bestaan sedert de heroprichting in 1990.

Meindert  gaat in op de ontstaansgeschiedenis en vertelt over de rol die schutterij in het verleden heeft gespeeld en in deze tijd speelt. 

Geen evenementen
11.jpg