De Schutterij van de Clingelbeeck strijdt op 31 augustus om het nieuwe koningschap.

Het motto dit jaar: Teerplaats in zicht

Dit motto refereert aan het feit dat we er altijd naar hebben gestreefd een vaste plek in de buurt te hebben waar we onze schuttersdag kunnen houden.

Het ziet er nu naar uit dat dit tegen het eind van dit jaar ook daadwerkelijk zal worden gerealiseerd.

Schutterskoning 2013

De nieuwe bewoners van de wijk Hoogstede-Klingelbeek worden dit jaar geconfronteerd met een aloude geschiedenis die terug gaat tot 1644. Voor het eerst zullen zij de vlaggen zien wapperen aan de vele gevels in de wijk. De optocht voorafgegaan door de Airborne Mallet Band zal als kennismaking langs hun nieuwe huis trekken.

Hoogstede-Klingelbeek is een buurt met veel geschiedenis staat in de uitnodiging van 15 juni 2014 te lezen: De schutterij van de Clingelbeeck al actief aan het eind van de tachtigjarige oorlog. In 1944 ligt de buurt in het slagveld van de slag om Arnhem. En bij veel huizen zijn nog steeds sporen van deze slag te zien.
De tweede wereldoorlog is nauwelijks afgelopen of de spanning tussen Oost en West neemt toe. Churchill noemt in 1946 voor het eerst de term IJzeren Gordijn. En om een eventuele opmars van de Russen te vertragen wordt de Rijn-IJssellinie gebouwd.

Naast het afscheid van Truus Bongers tijdens de jaarvergadering op 24 maart werd ook aandacht geschonken aan de jarenlange inzet van Jan en Nel Grevel bij het Koningschieten.

Dit jaar stoppen Jan en Nel met  hun rijdende melkwinkel vanwege nieuwe regelgeving.

En juist deze rijdende koelwagen was een onmisbaar attribuut tijdens de zomerse schuttersfestijnen. De dranken werden erin gekoeld en de onverkochte voorraad werd niet in rekening gebracht. Naast deze koeling zag je Jan en Nel ieder jaar ook op het warmste plekje op het schuttersveld staan: achter de barbecue, om al die hongerige magen van een heerlijke hamburger, sateetje of ander lekkers te voorzien.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Schutterij  op 24 maart j.l. vond een bestuurswisseling plaats.
Truus Bongers is na 15 jaar actief te zijn geweest in het bestuur, teruggetreden.

Alhoewel zij vanaf de heroprichting van de Schutterij in 1990 als lid al heel betrokken was bij alle activiteiten heeft zij in 1999 een bestuursfunctie aanvaard. Met haar inzet en enthousiasme was zij voor ieder een echte steunpilaar.

Onze voorzitter, Meindert Rudolphi, heeft haar namens bestuur en leden hiervoor bedankt in de vorm van een cadeau en bloemen.

        

In de foto's is te zien dat de bestuurssjerp wordt afgelegd en het cadeau wordt overhandigd.

Joop van Muilekom treedt aan als nieuw bestuurslid.

Geen evenementen
03.jpg