Hoogstede-Klingelbeek is een buurt met veel geschiedenis staat in de uitnodiging van 15 juni 2014 te lezen: De schutterij van de Clingelbeeck al actief aan het eind van de tachtigjarige oorlog. In 1944 ligt de buurt in het slagveld van de slag om Arnhem. En bij veel huizen zijn nog steeds sporen van deze slag te zien.
De tweede wereldoorlog is nauwelijks afgelopen of de spanning tussen Oost en West neemt toe. Churchill noemt in 1946 voor het eerst de term IJzeren Gordijn. En om een eventuele opmars van de Russen te vertragen wordt de Rijn-IJssellinie gebouwd.

Ruud van der Werff, medewerker van de Stichting Menno van Coehoorn, dat zich inzet om historische verdedigingswerken te behouden gaf een lezing over dit onderwerp, ondersteund met vele geprojecteerde foto’s. De lezing werd vervolgd met een wandeling naar de Defensiehaven, een cruciaal onderdeel van deze verdedigingslinie omdat hier het caisson lag afgemeerd dat de Rijn in tijd van bedreiging zou moeten blokkeren. Een groot deel van het achterland achter de Rijn en de IJssel zou onder water komen te staan. Historische steden als Doesburg en Zutphen zouden worden opgeofferd omdat het stromende water alle gebouwen zou eroderen. Na de voltooiing is de Rijn-IJssellinie slechts 5 jaar operationeel geweest. Het uiterst geheime project stond op alle Russische stafkaarten ingetekend. Over het nut van deze verdedigings-linie wordt verschillend gedacht. Wat een weggegooid geld zeggen velen. Aan de andere kant staat de overtuiging dat deze linie er de oorzaak van is geweest dat Nederland een inval bespaard is gebleven.

Geen evenementen
07.jpg