Schutterij van de Clingelbeeck

Donderdagavond 19 september was het weer zover in Epe, het jaarlijkse koningschieten. Ook wij als bevriende schutters van de Clingelbeeck waren hierbij uitgenodigd.
Met een vertegenwoordiging van 6 personen van onze Schutterij van Clingelbeeck hebben we akte de présence gegeven, hetgeen erg werd gewaardeerd. Voor degene die niet meteen weten wie de personen van het Sint Maartensgilde zijn even een geheugensteuntje. Het Sint Maartengilde zijn de mensen die ook al tientalen jaren onze Koningsdag komen opluisteren met hun Kruisbogen en waardoor iedereen, ook niet leden van onze Schutterij een pijl kunnen schieten en daardoor ook mogelijk in de prijzen kunnen vallen, die door het Gilde in de vorm van een medaille worden uitgereikt.

We werden ontvangen met koffie en koek en na het invullen van de schietlijst kon er begonnen worden met het schieten op de vogel. Ook hier wordt er geschoten met een vuurbuks. Nadat de Burgemeester, die tevens de beschermheer van het Gilde is, het eerste schot had gelost werd de lijst verder afgewerkt, waarbij evenals bij ons op de rechtervleugel en dan op de linkervleugel en als laatste op de kop wordt geschoten. Hieraan konden wij ook deelnemen, waardoor het mogelijk was dat Wil Wage in de prijzen kon vallen.

Voor het Koningschieten kunnen alleen de leden van het Gilde deelnemen en dit gaat toch anders dan bij ons. De sjerpen van al de leden die meeschieten zijn genummerd en worden ingeleverd en krijgen hun nummer op een bingoballetje toegekend. Vervolgens wordt de bingomolen gedraaid en het nummer dat dan valt bepaald de volgorde van degene die mag schieten. Als iedereen voor de eerste keer heeft geschoten gaan de ballen weer in de molen en wordt opnieuw de volgorde bepaald door het nummer dat valt. Dit kan dan een totaal andere volgorde zijn dan de eerste keer.
Ook kan men Keizer worden als men 3 keer binnen 10 jaar Koning schiet, dit in tegenstelling tot de meeste andere Gilden of Schutterijen waarbij men 3 keer aaneengesloten jaren Koning moet schieten om zich Keizer te mogen noemen.

Het werd een gezellige, maar bovenal spannende avond omdat er 1 persoon ( Peter van Emst ) van het Gilde was, die al twee keer koning had geschoten en nu voor het laatst de mogelijkheid had om dit jaar en dus binnen de periode van 10 jaar Koning te schieten en daardoor de nieuwe Keizer kon worden.

Onder het genot van een hapje en een drankje was dan ook de spanning op het laatst te snijden. Zou het lot van de volgorde van het schieten en zijn schietkunst het mogelijk maken Keizer te worden? .......... Ja, het is gelukt een nieuwe Koning en wel Peter van Emst, die dus tevens hierdoor de nieuwe Keizer is geworden.

Na de ceremonie voor de nieuwe Koning werd er binnen nog even nagepraat en een glaasje gedronken en kon iedereen terugkijken op een gezellige en geslaagde avond.

Dick van Barneveld.

Geachte buurtbewoners,

De schutterij nodigt u uit om aanwezig te zijn op een bijzondere historische buurtactiviteit: Het Koningschieten op

        Zondag 25 aug. Vanaf 14.00 u.

op het terrein rond het buurthuisje op Het Maisveld 115

Wie wordt de nieuwe koning van de Schutterij? Met bar, life muziek van de Reflexion Band en BBQ.

Ook voor kinderen een aantrekkelijk programma met schminken, een luchtkussen, kindertheater mini discodansjes en verschillende spelletjes zoals sjoelen, blikgooien en ringwerpen.

Tieners kunnen hun schietkunsten bekwamen met een lazergun en nerfgun

In de hoop u allen te mogen treffen op onze aanstaande Schuttersdag.

Namens het bestuur,

met Schuttersgroet,

Meindert Rudolphi - Voorzitter

In het lifestyle magazine "Oosterbeek belééft" staat het volgende artikel over de schutterij.

glossy foto aOosterbekers die pal op de grens met Arnhem wonen, herkennen het vast wel. Op de laatste zondag van augustus trekt een bijzonder gezelschap richting een terrein in de buurt van de Hoogstedelaan en het Maisveld. Dan is het weer de hoogste tijd voor de leden van de Schutterij van de Clingelbeeck om 'op den papagaay' te schieten, en te genieten van een feestelijke dag. De schutterij is geen alledaagse vereniging, maar heeft wel degelijk een functie. Voorzitter Meindert Rudolphi neemt ons mee in de wonderlijke wereld van de schutterij.

Zondag 28-4-2019 was in Heumen een spannende- en zonnige middag.

Verslag van het Koningschieten van onze zustervereniging het Sint Georgiusgilde uit Heumen.

Een mooie zonnige en droge middag, dit in tegenstelling tot de weersverwachting. Het was een gezellige en mooie middag met een spannende eindstrijd, wie wordt de nieuwe Koning van het Sint Georgiusgilde zou worden. 's Morgens was in de kerkdienst de vaste vogelmaker van het Gilde benoemd tot Erelid. De vogelmaker maakt ook de vogels waarop wij van onze Schutterij ons Koningschap schieten. Nadat de kop, de vleugels en de romp aan flarden waren geschoten bleef er van de romp een spaan hangen. Wie zou dit laatste stukje van de bout kunnen schieten en zich de nieuwe Koning mogen noemen. 3 mensen hadden de kans, maar uiteindelijk was het Sam Hutting die het lukte om na 263 schoten zich Koning mocht noemen.

Sam Hutting is de nieuwe koning van het Sint Georgius Gilde, jaargang 2019. Sam is de opvolger van Hein Kerkhoff die zijn  titel niet wist te prolongeren. Na een wederom spanende strijd tussen een 19-tal schutters was het Sam die zijn zenuwen het best onder bedwang had en de vogel eraf schoot.

 

Bij de jeugd heeft Denny Van Veghel zijn titel wel geprolongeerd. Na een derde zegen oprij is Denny vandaag gekroond tot jeugdkeizer. Dus nu beschikt het Gilde na honderden jaren ineens over 2 Keizers. Denny, die als jeugdlid overigen schiet met een luchtbuks had 90 schoten nodig om zich Koning te mogen noemen

Nadat  de nieuwe koningen op het veld door de 2 trommelslagers en met de groet van de vendeliers werden gehuldigd ging het in optocht door het dorp om te eindigen in het café, waarop zij onder het spelen van "Little drummer boy"werden binnengehaald. Ook hier was nog de mogelijkheid de nieuwe Koning en Keizer te feliciteren.

Na nog wat plichtplegingen, het uitreiken van de prijzen voor de kop en de vleugels alsook de prijzen voor het publiekschieten werd ook nog de winnaar bekend gemaakt die het aantal benodigde aantal schoten, die nodig waren om de hele vogel af te schieten bekend gemaakt.

Met weer een uitstekend verzorgd buffet, gemaakt door Peter de eigenaar van het café,  werd de avond feestelijk afgesloten, waarbij het met muziek verzorgt door Duo Uniek het tot laat in de avond nog gezellig bleef.

Met Schuttersgroet Dick van Barneveld

 

Geen evenementen
10.jpg