Schutterij van de Clingelbeeck

Donderdagavond 19 september was het weer zover in Epe, het jaarlijkse koningschieten. Ook wij als bevriende schutters van de Clingelbeeck waren hierbij uitgenodigd.
Met een vertegenwoordiging van 6 personen van onze Schutterij van Clingelbeeck hebben we akte de présence gegeven, hetgeen erg werd gewaardeerd. Voor degene die niet meteen weten wie de personen van het Sint Maartensgilde zijn even een geheugensteuntje. Het Sint Maartengilde zijn de mensen die ook al tientalen jaren onze Koningsdag komen opluisteren met hun Kruisbogen en waardoor iedereen, ook niet leden van onze Schutterij een pijl kunnen schieten en daardoor ook mogelijk in de prijzen kunnen vallen, die door het Gilde in de vorm van een medaille worden uitgereikt.

We werden ontvangen met koffie en koek en na het invullen van de schietlijst kon er begonnen worden met het schieten op de vogel. Ook hier wordt er geschoten met een vuurbuks. Nadat de Burgemeester, die tevens de beschermheer van het Gilde is, het eerste schot had gelost werd de lijst verder afgewerkt, waarbij evenals bij ons op de rechtervleugel en dan op de linkervleugel en als laatste op de kop wordt geschoten. Hieraan konden wij ook deelnemen, waardoor het mogelijk was dat Wil Wage in de prijzen kon vallen.

Voor het Koningschieten kunnen alleen de leden van het Gilde deelnemen en dit gaat toch anders dan bij ons. De sjerpen van al de leden die meeschieten zijn genummerd en worden ingeleverd en krijgen hun nummer op een bingoballetje toegekend. Vervolgens wordt de bingomolen gedraaid en het nummer dat dan valt bepaald de volgorde van degene die mag schieten. Als iedereen voor de eerste keer heeft geschoten gaan de ballen weer in de molen en wordt opnieuw de volgorde bepaald door het nummer dat valt. Dit kan dan een totaal andere volgorde zijn dan de eerste keer.
Ook kan men Keizer worden als men 3 keer binnen 10 jaar Koning schiet, dit in tegenstelling tot de meeste andere Gilden of Schutterijen waarbij men 3 keer aaneengesloten jaren Koning moet schieten om zich Keizer te mogen noemen.

Het werd een gezellige, maar bovenal spannende avond omdat er 1 persoon ( Peter van Emst ) van het Gilde was, die al twee keer koning had geschoten en nu voor het laatst de mogelijkheid had om dit jaar en dus binnen de periode van 10 jaar Koning te schieten en daardoor de nieuwe Keizer kon worden.

Onder het genot van een hapje en een drankje was dan ook de spanning op het laatst te snijden. Zou het lot van de volgorde van het schieten en zijn schietkunst het mogelijk maken Keizer te worden? .......... Ja, het is gelukt een nieuwe Koning en wel Peter van Emst, die dus tevens hierdoor de nieuwe Keizer is geworden.

Na de ceremonie voor de nieuwe Koning werd er binnen nog even nagepraat en een glaasje gedronken en kon iedereen terugkijken op een gezellige en geslaagde avond.

Dick van Barneveld.

Koningschieten
zo 28 aug, 13:30 uur

08.jpg